เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

โครงการเวชภัณฑ์และอุปกรณ์

PharmaHub | ศูนย์รวมอุปกรณ์การแพทย์ ...

ศูนย์รวมอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ ในจังหวัดระยอง ร้านยา ฟาร์ม่าฮับ ศูนย์รวมการจำหน่าย ยา-เวชภัณฑ์ ในจังหวัดระยอง มี ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กฎกระทรวง

2018-4-17 · (ข) ชุดอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ในการช ่วยฟื้นคืนชีพ (ค) เครื่องกระต ุกหัวใจ (ง) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอ ุปกรณ์ช่วยหายใจ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค่ายา วัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะ ...

2021-6-8 · ค่าใช้จ่ายจากกองทุนเพื่อจัดหา ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษตามแผนและ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และ ...

แผนที่ภาพรวม รายชื่อโครงการ พัฒนาโครงการ วิเคราะห์ภาพรวม โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรียนรู้เพิ่มเติม

วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทาง ...

2016-3-9 · วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๘ จะมีการด าเนินวิจัยต่อเนื่องในประเด็นโครงการวิจัย และ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

สวนสุนันทา มอบอุปกรณ์ทางการ ...

2021-8-29 · สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 200 เครื่อง ชุด PPE ป้องกันไวรัส 400 ชุด ถุงรอยยิ้มเพื่อป้องกันไวรัส 200 ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ยา ...

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ... เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทอ.จัดโครงการ "ทัพฟ้าส่ง ...

2021-7-30 · ทอ.จัดโครงการ "ทัพฟ้าส่งเวชภัณฑ์ทั่วไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19" สนับสนุนอากาศยาน นำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

1. 2. 3. 4.

2015-11-6 · โครงการจัดซื้อยารักษาโรค และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ 1. ... 6.2.1 ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ มีคุณภาพและเพียงพอกับจ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ ...

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ครั้งที่1/2563

เรียนรู้เพิ่มเติม

บอร์ด สปสช.ผ่านงบ "ยา-เวชภัณฑ์ ...

2017-7-3 · บอร์ด สปสช.เห็นชอบจัดสรรงบประมาณ "รายการยา วัคซีน เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ฯ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปี 61" วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มจากปี 60 จำนวน 1 ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

มอบเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ...

2021-8-17 · มอบเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ลัมปี สกิน(Lumpy skin disease :LSD) แก่เกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือ

เรียนรู้เพิ่มเติม

โครงการงานอนามัยปี 2555

2021-7-29 · 1. มีเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยโรงเรียนเพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน และบุคลากร 2.

เรียนรู้เพิ่มเติม

มจธ.-รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ตรียมพัฒนา ...

และหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาคลังเวชภัณฑ์อัจฉริยะฯ กล่าวว่า หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะชุด PPE, หน้ากาก N95 และ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

มอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ ...

2021-6-30 · Line วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล มอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

คณะกรรมการโครงการสมาชิก ...

2021-8-20 · คณะกรรมการโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกพร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ...

2012-4-25 · ดิฉันมีข้อสงสัย กับคำว่า ค่าเวชภัณฑ์ 2 ที่บริษัทประกันแจ้งมาว่า เป็นมาตราฐานของ คปภ ว่า เป็นค่าอุปกรณ์ เครื่องมือที่ช่วยพยุงในการเดิน หรือ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

เปิดขั้นตอนที่ต้องเตรียมก่อน ...

2017-8-19 · 3.เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ประกอบด้วย กรรมการจากหน่วย ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

1. หลักการและเหตุผล

2020-4-21 · โครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19 Fast Track : Medicine and Medical Device Fight COVID-19 โดย

เรียนรู้เพิ่มเติม

โรงพยาบาลราชวิถี จะมีการสอบ ...

ยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการโควิด-19 (COVID-๑๙) จำนวน ๑ รายการ 602,990,000.00 ดาวน์โหลด

เรียนรู้เพิ่มเติม

ห้องเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการ ...

ห้องเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 323 likes · 1 talking about this. Event

เรียนรู้เพิ่มเติม

SentMED ขายส่งยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ ...

SentMED ขายส่งยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์. Sent Med ขายส่งยาราคาถูก อุปกรณ์การแพทย์ราคาถูก และทันสมัย มีคุณภาพดี มีบริการอบรม ให้ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

หน้าแรก

2021-9-3 · บ้านยาเวชภัณฑ์. ศูนย์รวมสินค้าด้านการแพทย์เพื่อสุขภาพ. เรามีสินค้าด้านการแพทย์เพื่อสุขภาพหลากหลายชนิด ทั้งอุปกรณ์ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

คําสั่งหัวหน้าคณะร ักษาความ ...

2017-9-13 · ตามโครงการพิเศษของส ํานักงานหล ักประก ันสุขภาพแห ่งชาติ โดยที่การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ยกเว้นภาษีนำเข้าเวชภัณฑ์

2021-5-31 · เพื่อ เร่งรัด การ จัดหา เวชภัณฑ์ และ ยา ที่ใช้ รักษา ไวรัส โควิด-19 รัฐบาล จึง ได้ ยกเว้น อากร นำเข้า ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ต่าง ๆ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กิจกรรมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการ ...

กิจกรรมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด และเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามโครงการจัดกิจกรรมศาสนิก ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

เวชภัณฑ์ (Medical Supplies) หมายถึง ยา ...

เวชภัณฑ์ (Medical Supplies) หมายถึง ยา วัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยสินค้าเวชภัณฑ์เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

โครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ ...

โครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันโรค รหัสโครงการ 61-L7579-012 ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

แบบ ป.ป.ช.7 โครงการจัดซื้อวัสดุ ...

Home Blog แบบ ป.ป.ช.7 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเวชภัณฑ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด "อบต.โคกเคียน คัพ" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560

เรียนรู้เพิ่มเติม

สพป.ระยอง เขต ๒ รับมอบเวชภัณฑ์ ...

2021-1-29 · สพป.ระยอง เขต ๒ รับมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เรียนรู้เพิ่มเติม