เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

บดกรามภาษีศุลกากร

การยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90, 91 ทาง ...

ภาษีศุลกากร ทายาทต้องเสียภาษีให้รัฐแทนผู้ตายหรือไม่ 5 ร : เมื่อถูกสรรพากร ตรวจสอบประเมินภาษี

เรียนรู้เพิ่มเติม

กรมสรรพากร : ยื่นแบบผ่าน ...

» ตรวจสอบสถานะการคืนภาษีและนำส่งเอกสาร ภ.ง.ด.90/91 » Tax Calendar ปฏิทินภาษีอากร Promotion » easyBills: ขยายเวลาโปรโมชั่น ค่าธรรมเนียม(ค่าบริการ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กรมศุลกากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนคืนอากรเพื่อการส่งออก กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (สคอ. กสอ.) กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ สมเด็จพระเจ ้า ...

2017-5-25 · ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางก ูร ให้ไว้ณ วันที่๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงการคลัง

2017-9-16 · อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบ ัญญัติภาษีสรรพสาม ิต พ.ศ. 2560

เรียนรู้เพิ่มเติม

กรมศุลกากร

จำนวนผู้เข้าชม : 95,079. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.) กรมศุลกากร เลขที่ 1 ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กรมศุลกากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กรมศุลกากร. เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110. โทรสาร : 02-667-7767. อีเมล์ : [email protected] Call Center : 1164. หน้าหลัก. เมนู ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กองบริหารการเสียภาษีทาง ...

โปรแกรมนี้ได้ยกเลิกการใช้งานแล้ว หากต้องการยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้เรียกใช้งานผ่าน https://rdserver.rd.go.th

เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาษีการนำเข้าและส่งออกสินค้า ...

ภาษีการนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทอาหาร 1. การนำเข้าสินค้าประเภทอาหาร1.1 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบในการผลิตอาหารประกอบด้วย &nb...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กฎกระทรวง

2019-6-7 · (๑) จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลร ัษฎากรและกฎหมายอ ื่นที่เกี่ยวข้อง (๒) เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรต ่อกระทรวงการคล ัง

เรียนรู้เพิ่มเติม

การคืนอากรตามมาตรา 29 | ECS

2020-5-19 · สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนคืนอากรเพื่อการส่งออก กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (สคอ. กสอ.) กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ สมเด็จพระเจ ้า ...

2017-12-27 · สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางก ูร ให้ไว้ณ วันที่๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีที่๒ ในรัชกาลป ัจจุบัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ...

ประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2555 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนด ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กรมสรรพากร | กรมสรรพากร

กรมสรรพากร จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมภิบาล เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย ร่วมแสดงความยินดี 106ปี ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

Download แบบฟอร์มภาษีต่างๆ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายที่ผู้อื่นออกแทนให้ ค่าตอบแทน ไม่เสีย VAT ''20 กฎ'' ลดภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีศุลกากร

เรียนรู้เพิ่มเติม

E-FILING : ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์

E-FILING : ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์. ยื่นภาษี ภ.ง.ด.94. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2564. คู่มือการสมัคร ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

TIC

2018-10-2 · กรมศุลกากร คู มือ สิทธิประโยชน ทางภาษีอากร ... ในการผลิตชนิดต่าง ๆ เช่น ลูกกลิ้งบดแร่ (Grinding Ball) ที่ใช้ในการผลิตแร่ เครื่องมือ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

อัตราภาษีสำหรับอะไหล่บด

อัตราภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) สำหรับของใช้แล้ว(ของมือสอง) อยู่ที่เท่าไร 3.

เรียนรู้เพิ่มเติม

0706/9085 | กรมสรรพากร

0706/9085 | กรมสรรพากร - The Revenue Department (rd.go.th) เลขที่หนังสือ. : กค 0706/9085. ลงวันที่. : 7 กันยายน 2550. เรื่อง. : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายค่าอากรใน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กรมสรรพากร : ยื่นแบบผ่าน ...

ของสมาชิก แนะนำหน่วยรับชำระภาษี การขอขยายเวลาการยื่นแบบ กรณีมีเหตุขัดข้อง การขอคัดแบบ คู่มือและคำแนะนำการยื่นแบบ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข่าวบิดเบือน เก็บภาษีนำเข้า ...

2021-4-4 · กรณีการเผยแพร่ข้อมูลว่า กรมศุลกากร ได้เตรียมออกมาตรการเก็บภาษีนำเข้าพัสดุนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาไม่เกิน 1,500 บาท โดยเก็บทั้งภาษี ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

มาตรา 80_82 | กรมสรรพากร

กรมสรรพากร จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมภิบาล ... ถึงคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

เรียนรู้เพิ่มเติม

หน้าหลัก

ประกาศกรมศุลกากรที่ 139/2563 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่135/2561 ข่าวสาร

เรียนรู้เพิ่มเติม

170 บริษัทรองเท้ากีฬาวอน "ทรัมป์ ...

2019-5-23 · จดหมายของกลุ่มผู้ผลิตรองเท้ากีฬากล่าวว่า การเสนอขึ้นภาษีศุลกากรเพิ่ม 25% กับรองเท้า จะกลายเป็นหายนะสำหรับผู้บริโภคของสหรัฐ, บริษัทของสหรัฐ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

อัตราภาษี vat ของ crushers หิน 2013 14

กรามบดขนาด 500 750 petanqueecht 14 มิ.ย. 2012 ระดับกลางถึงต่ํา ลาดเชิงเขา (ความสูงจากระดับน้ําทะเลต่ํากว่า 500750 เมตร) ร้อยละ .

เรียนรู้เพิ่มเติม

Clinic Tax

2017-1-11 · กรมศุลกากรภาษีศุลกากร (ส งออก) -การผ านพิธีการส งออกทางอิเล็กทรอนิคส ... ประกอบด วยพัดลมส งลมเย็น แผ นกรองอากาศ หน ากากพร อม ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ด่านศุลกากรเชียงดาว

2021-3-18 · 331 เข้าชมเดือนนี้. 8,911 เข้าชมทั้งหมด. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงดาว 279 หมู่ 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กรมสรรพากร : ยื่นแบบผ่าน ...

คำแนะนำ ในการยื่นแบบทุกประเภทภาษี ถ้าเป็นแบบที่ไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ขอให้ท่านทำรายการจนถึงหน้าจอที่แสดงผล : กรมสรรพากรได้รับแบบแสดง ...

เรียนรู้เพิ่มเติม