เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

เหมืองแร่ผิดกฎหมาย

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

การทำเหมืองใต้ดิน (มาตรา 91) การทำเหมืองใต้ดินในระดับความลึกจากผิวดินเกินกว่าหนึ่งร้อยเมตร ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือผู้มีสิทธิทำกินตามกฎหมายอื่นมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน 8.

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจเข้ม''โรงงาน-เหมืองแร่''ผิด ...

2021-8-27 · ปลัดอุตฯ เฮี้ยบ สั่งตรวจ เข้มโรงงาน-เหมืองแร่ เผยสอบเหมืองหินเลี่ยงค่าภาคหลวง 900 ล้าน แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ ...

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

การทำเหมือง (มาตรา 53) กำหนดให้มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการแร่ โดยการแบ่งประเภทการทำเหมือง และกำหนดผู้มีอำนาจในการออกประทานบัตรใน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กพร. ยืนยันกฎหมายแร่ฉบับใหม่มี ...

2021-8-15 · สำนักข่าวอิศรา - สร้างรูปแบบการสื่อสารของสื่อภาคประชาชนและท้องถิ่นที่ถูกต้อง และพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน. "...จะเห็น ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

เพจ csi.lr แจง เหมืองแร่ กองทัพเรือ ...

2021-7-6 · จากกรณี มีเพจหนึ่ง ตั้งฉายา ไอ้"หนวดนรก" จนมีการวิพากย์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ถึงการปฏิบัติของสื่อมวลชน และกองทัพเรือ นั้น ทางเพจ csi.lr ได้ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขุมทรัพย์เหมืองแร่ สัตหีบ ...

2021-2-28 · ขุมทรัพย์เหมืองแร่ สัตหีบ "ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก". กุมภาพันธ์ 28, 2021. 11:02 pm. ตอนนี้มีเรื่องใหม่ ที่เชื่อมโยงกับ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ล้วงลึกดีเอสไอ สอบคดีเหมือง ...

2018-4-10 · หัวหน้าชุดสอบสวนดีเอสไอ คดีเหมืองแร่ทองคำ เผย บ.อัคราฯ ไม่ชี้แจง 3 ข้อกล่าวหา แต่กลับทำหนังสือร้องเรียนคณะกรรมการสอบสวนไม่เป็นกลาง โดน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ย้อนคดีเหมืองแร่ จ.เลย ชัยชนะ ...

2019-1-27 · ย้อนกลับไปเมื่อปี 2549 สมาชิกชุมชนใน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย เริ่มปรากฎตัวบนหน้าสื่อด้วยการเคลื่อนไหวคัดค้านเหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

มูลนิธิโลกสีเขียว

2017-1-12 · กฎหมายที่เกี่ยวกับ เหมืองแร่ มาตรา พรบ.การท าเหมืองแร่ ม ร.ศ. ÒÓÑกระท าปล่องหรือหลุมหรือช่องทางใต้

เรียนรู้เพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ ...

2016-2-15 · าเหมืองหรือพื้นที่เสี่ยงที่อาจมีการกระท าผิดกฎหมาย ... 13 ส านักเหมืองแร่และสัมปทาน 107 88 11 8 - - 14 ส านักอุตสาหกรรมพื้นฐาน 79 59 10 10 ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขุมทรัพย์เหมืองแร่ (ต่อ ...

ขุมทรัพย์เหมืองแร่ (ต่อ)ทางเลือก สู่ทางรอดเหมืองแร่ สัตหีบ *****หลังจากที่ เพจ Csi.lr ได้เสนอความจริงอีกด้าน เรื่อง ขุมทรัพย์เหมืองแร่ มาอย่าง ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

บทเฉพาะกาลในร่างกฎหมายแร่ ฟอก ...

( ขอบคุณภาพจาก : ) เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ 17 ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

2018-5-2 · ความเป็นมาของกฎหมายแร่ที่ควรรู้(ต่อ) - ยึดหลกัการว่า "แร่เป็นของรัฐ" ถา้จะขดุหาแร่ตอ้งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

เรียนรู้เพิ่มเติม

แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง ...

2020-11-5 · แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง: ช่องว่างทางกฎหมายที่ถูกลืมเลือน. บทความฉบับนี้จะนำเสนอถึงแนวนโยบายพื้นฐาน ความตื่นตัวและมุมมอง ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2510 : หน้า 5

2019-5-8 · มาตรา 52 หลักหมายเขตเหมืองแร่ หรือหมุดหลักฐานการ ... ในวรรคหนึ่ง คงมีหน้าที่และความรับผิดตามกฎหมาย และให้ผู้รับช่วง ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ธุรกิจเหมืองหินที่ผิดกฎหมาย ...

เปรียบเทียบบทลงโทษการทำเหมืองแร่ผิดกฎหมายใน พ ร บ แร่ 2510 และร่าง พ ร บ แร่ ฉบับใหม่ มีธุรกิจอะไรไหมคะ ที่ผิดกฎหมาย แต่ถูกจริยธรรม - Pantip

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปัญหาความรับผิดของบุคคลที่ทา ...

2019-11-16 · ปัญหาความรับผิดของบุคคลที่ทาเหมืองแร่ โดยผดิกฎหมาย1 วรรษมน เจียวรัมย์2 จา ารศึ ษาเ ี่ยว บัปัญหาความรับผิด องบุคคลที่ทา ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

อนุญาโตตุลาการเหมืองแร่ ...

2021-6-7 · บริษัทเหมืองแร่ยังได้จัดการเพื่อลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบด้วยการแทรก "มาตราการรักษาเสถียรภาพ" ในสัญญากับรัฐ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

บ้านเมือง

2021-3-13 · กมธฯ.เหมืองแร่ฯสภาฯเล็งออกกฎหมายแร่ หลังลงพื้นที่เหมืองตะกั่วคลิตี้กาญจนบุรี วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564, 14.12 น. ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ใบอนุญาตการทำเหมืองแร่ ...

สารสาสน์ฯปลดผอ เก่าตั้งใหม่ พบติดกล้อง-ต่อใบอนุญาตครู เผชิญกับการทำเหมืองแร่ทองคำแบบผิดกฎหมายอย่างแพร่หลาย และลักลอบ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

การทำเหมืองที่ผิดกฎหมายและ ...

การทำเหมืองที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่เกรดต่ำหรือพื้นที่ทำเหมืองที่ถูกทอดทิ้ง ผลผลิตที่ต่ำและการผลิตที่ จำกัด จึงเป็นลักษณะสำคัญของการทำเหมืองที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้น ขนาดของประเทศและความถี่ของการทำเหมืองแร่สามารถทำให้การผลิตขนาดเล็กกลายเป็นส่วนที่มองเห็นได้จากการผลิตโดยรวมของประเทศ

เรียนรู้เพิ่มเติม

''ป.ป.ช.'' ฟัน อดีตอธิบดีกรมเหมือง ...

2020-3-11 · ''ป.ป.ช.'' ฟัน ''สมเกียรติ'' อดีตอธิบดีกรมเหมืองแร่ กับพวก 6 ราย ผิดม.157 เอื้อประโยชน์ บ.อัคราฯ เปลี่ยนแผนผังเหมืองแร่ทองคำชาตรี โดยมิชอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรเหมืองแร่ ...

2016-5-29 · การจัดการทรัพยากรเหมืองแร่กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลังรัฐประหาร (1) 29/05/2559. 14/09/2016. TLHR บทความ. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

คนงานเหมืองทองคำผิดกฎหมาย ...

2021-7-28 · ขณะนี้มีคนงานเหมืองผิดกฎหมายประมาณ 20,000 คนตัดแนวป่าฝน ขุดลึกลงไปในดินที่อุดมสมบูรณ์หลายเมตร และทำให้แม่น้ำสกปรกด้วยสาร ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

การทำเหมืองที่ผิดกฎหมาย

ชาวบ้านเหมืองแร่เลยหลายพื้นที่ ค้านร่างกฎหมายแร่ฉบับ ... เรียนรู้ว่าการทำเหมืองที่ผิดกฎหมายคืออะไร.

เรียนรู้เพิ่มเติม

Zheltuga: เมืองเหมืองแร่ทองคำของ ...

2021-7-20 · ด้วยความกังวลว่าปัญหาการทำเหมืองที่ผิดกฎหมายอาจกลายเป็นจุดด่างพร้อยในความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีน เจ้าหน้าที่ของรัสเซียจึงตอบโต้ด้วยการสั่งให้อาสาสมัครชาวรัสเซียทั้งหมดออกจาก Zheltuga โดยทันที พร้อมเตือนว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะไม่ได้รับการคุ้มครองใดๆ …

เรียนรู้เพิ่มเติม

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติแร่ ...

การท าเหมืองแล้วตามหลักภูมิสถาปัตย์ และการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายแร่ ๑3.

เรียนรู้เพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ ...

ลองปรึกษา สำนักกฎหมายฯกพร. 022023561. จากคุณ :ลองดู เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 เวลา 14:24 น. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. 75/10 ถนน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

บทที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการ ...

2018-12-22 · (2548). วิวัฒนาการของกฎหมายแร่. กรุงเทพฯ: กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ การเหมืองแร่. หน้า 1-36.

เรียนรู้เพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ ...

ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่างอนุบัญญัติฯ ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่ออกตาม พ.ร.บ.แร่ 2510

เรียนรู้เพิ่มเติม

แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง ...

2020-10-23 · ในโลกยุคปัจจุบันที่ผู้คนเพลินเพลินและสนุกสนานไปกับการ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

เหมืองแร่เมืองเลย: ใครอยู่ ...

2019-9-13 · เหมืองแร่เมืองเลย: ด่วน! ชายฉกรรณ์หัวเกรียน 5 คน โทรนัดเจรจาขนแร่กับชาวบ้านอีกครั้ง. คำตอบก็คือมีการกระทำอันเฉื่อยชาจาก ...

เรียนรู้เพิ่มเติม